604 328 706 ordinace [zavinac] vamedic.cz
poliklinika - 3. patro,
Studentská 4,
Žďár nad Sázavou
OBJEDNAT

Pneumokoková onemocnění

Závažná invazivní pneumokoková onemocnění mohou postihnout kohokoliv. K nejrizikovějším skupinám patří senioři nad 65 let věku, děti pod pět let a osoby s oslabeným imunitním systémem. Nemoc však může udeřit i u mladších lidí.

Onemocnění

Pneumokoky se běžně vyskytují v ústech a nosohltanu a tvoří součást běžné ústní flóry. Onemocnění, které pneumokok vyvolá, je pak většinou následkem porušení obranyschopnosti organismu. Pneumokoky se tak mohou šířit do oblastí v těle, kde se za normálních okolností nevyskytují, a vyvolat tam infekci.

Invazivní bakteriální onemocnění může ohrozit základní životní funkce nemocného a způsobit trvalé následky, nebo dokonce vést až ke smrti.

Očkování

Očkování je považováno za nejúčinnější zbraň v prevenci infekčních onemocnění. Očkování má význam nejen u dětí, ale i u dospělých, kde může pomoci zabránit onemocněním, která jsou v dospělosti častější nebo mají horší průběh. Seniorům nad 65 let je očkování proti pneumokokovým infekcím plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Objednejte se online!

Nepřehlédněte

POZOR !! Nabízíme možnost očkování vakcínou ADACEL proti černému kašli, zatím pouze pro těhotné. Ideální doba ve 3. trimestru, vakcína není hrazena pojišťovnou, ale lze na ni čerpat úhradu v rámci bonifikací.

Důležité upozornění! Podle Zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, doklady o jejím trvání a ukončení vystavuje OŠETŘUJÍCÍ lékař pacienta (nikoli automaticky praktický lékař) !!! Z racionálních důvodů tedy pracovní neschopnosti po operativních zákrocích (CHIR, ORT, GYN apod.) přebíráme až po ukončení léčby specialistou. Stejně tak nevystavujeme a nevedeme pracovní neschopnost u stavů, se kterými je pacient prvotně léčen, nebo bez našeho vyžádání, prvotně ošetřen specialistou (CHIR, ORT, GYN, NEU, stomatolog apod.), který uzná pacienta práce neschopným.

Důležité upozornění! Pracovní neschopnosti vystavujeme POUZE při osobni návštěvě ordinace, nikoli “na dálku” (telefonicky, mailem). Vyjímku tvoří pouze mimořádné okolnosti - např. úraz, vysoce infekční onemocnění nebo jiný důvod, který vyhodnotíme jako skutečně oprávněný.

Pokud máte průjem nebo zvracení - nechoďte k nám osobně do ordinace, ale nejprve VOLEJTE !! Infekci roznášíte dotykem nebo kapénkovou infekcí všude, kde se pohybujete. Výrazně tak ohrožujete své okolí, zejm. v čekárnách zdravotnických zařízení, kde se mohou nakazit křehké osoby - senioři nebo malé děti, pro které onemocnění může mít fatální důsledky !

BERU NA VĚDOMÍ